Geschiedenis

Even een korte terugblik op de beginjaren van onze basketbalclub die  reeds 40 jaar bestaat.
40 jaar geleden kon er in Geel inderdaad nog niet gebasket worden in clubverband terwijl dat al wel kon in Mol, Herentals, Turnhout.

Toch was er voldoende interesse van menig jonge sporter om regelmatig een balleke te komen gooien op de toenmalige baskettereinen aan de Nonnegang. (waar nu het stedelijk zwembad is).
De eerste spelers waren ondermeer Leo Vangeel, Marijn Hendrickx, Jan Gebruers, Johny Hannes, Marcel Mali, Herman Mertens, Ivo Ceusters, Eddy Vannueten en Dirk Belmans.
Deze spelers speelden hun eerste basketwedstrijden in de toenmalige Hegemo-kompetitie. Een intergemeentelijke sportwedstrijd tussen Herentals, Geel en Mol.
Als niet basketters tegen de in kompetitie uitkomende ploegen uit Herentals en Mol, deden wij dat helemaal niet slecht. Er stak toen al toekomst en talent in de Geelse spelers.
Terwijl er wekelijks werd verder getraind aan de Nonnengang, werd alles in het werk gesteld om een bestuur samen te stellen om alzo officieel in kompetitie te kunnen treden.

Op 8 februari 1976 werd de nieuwbakken basketklub boven de doopvont gehouden. Vader was Dirk Belmans, de financiële peters Flor Schillebeeckx  en Ferdinand Daems.  Herman Mertens vervolledigde het eerste bestuur van BBC Geel.
Maar je hebt dan wel spelers, een bestuur, maar waar zou er dan gespeeld kunnen worden???
Vermits basketbal een zaalsport is, werd ijverig gezocht naar een gepaste accommodatie. Hiervoor werd meermaals (tot vervelends toe zelfs) aangeklopt bij het toenmalige gemeentebestuur.
Na veel lobbywerk en volgehouden inspanningen en aandringen bij de gemeente, werd de turnzaal van het St.-Maria Instituut (meisjesschool) voorzien van de nodige infrastructuur om er competitie basketbal te kunnen spelen.
Ondertussen had onze sponsor gezorgd voor basketkledij en voor basketballen.
Terwijl de vorming van het bestuur en het uitbouwen van de turnzaal stilaan vorm kreeg, zaten de sportievelingen niet stil. Zij bleven trainen en werd er een allereerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld op 29 november 1975 uit bij gebuur Westerlo. De spelers van toen waren Vangeel, Hendrickx,   Vankerckhoven, Mali, Mertens, Ceusters, Vannueten en Belmans.

Was er toch nog wel een probleem zeker? We hadden toen nog geen trainer voor het komende competitiejaar !! De eerste trainers werden gecontacteerd via Bloso, maar dat was maar een tijdelijke opdracht. Uiteindelijk werd de ‘witte’ raaf dan toch gevonden in de persoon van Carl Snoeckx.
En uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes mooi op hun plaats en kon men in Geel starten met een basketclub. Nooit hadden de toenmalige starters kunnen denken of vermoeden tot welke grote club BBC zou uitgroeien !!!

En groeien is het juiste woord voor deze ambitieuze club.
Gaandeweg kwamen er meerdere spelers meedoen en zich aansluiten. Het bestuur kreeg uitbreiding onder andere in de persoon van Carl Mali .Carl en zijn vrouw Thea zouden jaren lang de noeste werkers zijn die elke club nodig had en heeft. Maar tijden staan niet stil en nu zijn Carl en Thea in de huidige club weer andere mensen met andere namen maar even onontbeerlijk als 40 jaar  geleden.
Maar niet alleen het spelersaantal en het bestuurde groeide, ook de ambitie van de club.
Men was gestart in 4de provinciaal en men wou hogerop. Ook dienden zich meer en meer zeer jonge spelertjes aan bij BBC Geel. Daarom werd een gezonde jeugdwerking op gang gebracht en ook de meisjes en de jonge dames kregen de kans om hun geliefde sport te beoefenen binnen deze steeds  groeiende club.

Geel wou in de beginjaren al behoorlijk basketbal gaan spelen. De toenmalige concurrentie van Turnhout, Mol, Arendonk en Herentals werkte aanstekelijk. Spelers en trainers kwamen en gingen en BBC Geel bracht het toen in 5 jaar van 2de provinciaal naar 4de nationale. We spreken toen van de periode 1983 – 1987. Dit was toch een eerste hoogtepunt binnen het bestaan van BBC.
Zoals dat overal gaat, kende BBC Geel ook mindere periodes wat resulteerde in het terug afzakken naar provinciale. Maar gestaag bleef men in stilte verder werken. Geleidelijk klom men terug naar boven en werd alweer het nationale niveau bereikt. Zo goed zelfs dat we nu reeds enkele jaren in derde nationale flink onze streng trekken.
BBC Geel is ondertussen een begrip geworden in de basketwereld. Het is de toonaangevende club in de Kempen en ook buiten onze provinciegrenzen kennen ze Geel, haar basketters en haar supporters.
Maar wat typeert deze basketclub dan zo goed??

Sportief Geel draagt de Geelse basketters een goed hart toe. Maar ook het omgekeerde is waar. Alhoewel niet allemaal Gelenaar van geboorte zijn alle leden Gelenaar van “hart” en aan dat “hart” voor Geel wordt bewust gewerkt. Deze attitude is en zal altijd een rode draad in het bestaan van BBC Geel zijn en blijven. Het is ook een opdracht voor elkeen die betrokken is bij BBC Geel om hierover te waken en dit gedachtengoed te blijven uitdragen en uitstralen.

Dit is de kracht en het geheim van het succes van BBC Geel.